Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
saborós
la sopa saborosa
心からの
心からのスープ
estable
un equilibri estable
安定した
安定したバランス
extens
una compra extensa
広範囲の
広範囲の買い物