Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
feixista
el lema feixista
ფაშისტური
ფაშისტური პაროლი
pesat
un sofà pesat
მძიმე
მძიმე სოფა
secret
una informació secreta
საიდუმლო
საიდუმლო ინფორმაცია