Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
típic
les cases típiques de la Hanse
typisch
typische Hansehäuser
precís
un llançament precís
präzise
ein präziser Wurf
inútil
el retrovisor inútil
nutzlos
der nutzlose Autospiegel