Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
meravellós
el cometa meravellós
maravilhoso
o cometa maravilhoso
químic
la fàbrica química
químico
a fábrica química
humanitari
la distribució humanitària d‘aliments
humanitário
a distribuição de comida humanitária