Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
enigmàtic
un missatge en una ampolla enigmàtic
అతడు
అతడు బోతలు
gigant
la balena gegant
విశాలం
విశాలమైన తిమి
tardà
la feina tardana
ఆలస్యం
ఆలస్యం ఉన్న పని