Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
indefinit
l‘emmagatzematge indefinit
无期限的
无期限的存储
humit
els cabells humits
潮湿
潮湿的头发
accessible
la persona de contacte accessible
可达的
可接触的联系人