Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
obsolet
la càmera obsoleta
பழைய
பழைய காமெரா
dolç
el confeti dolç
இனிப்பு
இனிப்பு பலகாரம்
agressiva
la dona agressiva
கோபமான
கோபமான பெண்