Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
nociu
el tabaquisme nociu
nocivo
il fumo nocivo
gèlid
un temps gèlid
freddo intenso
un tempo freddo intenso
implacable
el destructor implacable d‘autos
spietato
il distruttore di auto spietato