Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
inútil
el retrovisor inútil
бескорисен
бескорисното автомобилско огледало
específic
l‘interès específic
специјален
специјалниот интерес
empleada
la mare empleada
активен во работа
активната мајка во работа