Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
laboriós
la feina laboriosa
obositor
munca obositoare
maligne
una amenaça maligna
rău
amenințarea rea
búlgar
la catedral búlgara
bulgar
catedrala bulgară