Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
típic
les cases típiques de la Hanse
typisk
typiska hansehus
bo
bon cafè
god
gott kaffe
desmaiada
una dona desmaiada
medvetslös
en medvetslös kvinna