Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
animar
Ella anima la seva amiga trista.
поттикнува
Таа ја поттикнува својата тажна пријателка.
prendre
Ella va prendre diners d’ell en secret.
зема
Таа тајно му зема пари.
ocultar
La boira oculta les valls.
го скри
Маглата ги скри долините.