Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
finalment
Finalment, gairebé no queda res.
til slutt
Til slutt gjenstår nesten ingenting.
aproximadament
La reparació costa aproximadament 500 euros.
omtrent
Reparasjonen koster omtrent 500 euro.
malauradament
Malauradament, vaig oblidar omplir el dipòsit.
dessverre
Dessverre glemte jeg å fylle drivstoff.