Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
inicialment
Inicialment, l‘ou només té un petit forat.
inicialmente
Inicialmente, o ovo tem apenas um pequeno buraco.
ella mateixa
Ella pot injectar-se a si mateixa.
a si mesma
Ela pode se injetar.
cap a l‘oest
Colom va navegar cap a l‘oest cap a Amèrica.
para oeste
Colombo navegou para oeste até a América.