Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
instruir
Ell intenta instruir el seu cavall.
instrui
El încearcă să își instruiască calul.
escollir
És difícil escollir el correcte.
alege
Este greu să alegi pe cel potrivit.
resoldre
El detectiu resol el cas.
rezolva
Detectivul rezolvă cazul.