Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
extingir
Els bombers extingeixen el foc.
släcka
Brandmännen släcker elden.
decebre
El noi està decebut perquè ha perdut el joc.
besvikas
Pojken är besviken eftersom han förlorade spelet.
adorar
Ell adora la seva esposa.
dyrka
Han dyrkar sin fru.