Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
fer malabars
És un art fer malabars.
žonglirati
Žongliranje je umetnost.
inaugurar
La nova botiga està sent inaugurada.
otvoriti
Nova trgovina se otvarja.
cuidar
El nostre fill cuida molt bé del seu cotxe nou.
skrbeti
Naš sin zelo dobro skrbi za svoj nov avto.