Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
començar
L’escola està just començant per als nens.
सुरु होणे
शाळेची मुलांसाठी आता सुरुवात होत आहे.
senyalitzar
El dispositiu està senyalitzant que hi ha alguna cosa a terra!
संकेत देणे
उपकरणामुळे संकेत दिला जातो की जमिनीत काहीतरी आहे!
acordar
Hem acordat una cita i arribem tard!
व्यवस्था करू
आम्ही भेटीची व्यवस्था केली होती आणि उशीर झाली आहे!