Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
començar
L’escola està just començant per als nens.
தொடக்கம்
குழந்தைகளுக்கான பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கிறது.
gronxar
A ella li agrada gronxar-se.
ஊஞ்சல்
அவளுக்கு ஆடுவது பிடிக்கும்.
sortir
El sol surt.
எழுச்சி
சூரியன் உதிக்கிறது.