Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
aparcar
Els cotxes estan aparcat al pàrquing subterrani.
parken
Die Autos sind in der Tiefgarage geparkt.
llegir
No puc llegir sense ulleres.
lesen
Ohne Brille kann ich nicht lesen.
atacar
El tauró va atacar el nedador.
attackieren
Der Hai attackierte die Schwimmerin.