Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
dubtar
Ella ho dubta.
шүбіштік болу
Ол шүбіштік болады.
comprometre’s
S’han compromès en secret!
никаһқа кету
Олар құпия никаққа кетті!
marxar
Quan el semàfor va canviar, els cotxes van marxar.
жылжыту
Жарық айналғанда машиналар жылжыды.