Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
sol·licitar
Ell vol sol·licitar asil a l’estranger.
ansøge om
Han vil ansøge om asyl i udlandet.
xocar
Quan els planetes xoquen, porta a una catàstrofe.
kollidere
Når planeter kolliderer, fører det til en katastrofe.
traslladar-se
Els nostres veïns es traslladen.
flytte væk
Vores naboer flytter væk.