Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
presumir
Es presumeix una bona formació per als gossos guia.
передбачати
Для собак-провідників передбачається гарне навчання.
protestar
La gent protesta contra la injustícia.
протестувати
Люди протестують проти несправедливості.
entendre
Finalment vaig entendre la tasca!
розуміти
Я нарешті зрозумів завдання!