Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
ostracitzar
Els seus amics l’han ostracitzat.
uitstoot
Haar vriende het haar uitgestoot.
ploure
Ha plogut intensament durant diverses setmanes.
reën
Dit het vir verskeie weke swaar gereën.
perjudicar
El temps hivernal perjudica el trànsit.
benadeel
Die winterse weer benadeel die verkeer.