Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
aplicar
Ella aplica el desodorant diàriament.
Túmǒ
tā měitiān dū túmǒ zhǐ hàn jì.
participar
Tothom volia participar.
Cānyù
měi gèrén dōu xiǎng cānyù.
complir
El meu fill vol complir molts més somnis.
Shíxiàn
wǒ érzi xiǎng shíxiàn gèng duō de mèngxiǎng.