Parlør

da være nødt til noget   »   ta கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியது

72 [tooghalvfjerds]

være nødt til noget

være nødt til noget

72 [எழுபத்து இரண்டு]

72 [Eḻupattu iraṇṭu]

கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியது

[kaṭṭāyamāka ceyya vēṇṭiyatu]

Vælg, hvordan du vil se oversættelsen:   
Dansk Tamil Afspil Yderligere
være nødt til கட்ட---் க------- க-்-ா-ம- -------- கட்டாயம் 0
k--ṭā-am k------- k-ṭ-ā-a- -------- kaṭṭāyam
Jeg er nødt til at sende brevet. ந-ன்----- --ி---த----்---ம-க த---ி---ச-ர்--- --ண--ு--. ந--- இ--- க------- க-------- த------ ச------ வ-------- ந-ன- இ-்- க-ி-த-த- க-்-ா-ம-க த-ா-ி-் ச-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------ நான் இந்த கடிதத்தை கட்டாயமாக தபாலில் சேர்க்க வேண்டும். 0
n-ṉ--nta-ka--ta-ta----ṭṭā-amā-----pālil-c-r-ka ---ṭu-. n-- i--- k--------- k---------- t------ c----- v------ n-ṉ i-t- k-ṭ-t-t-a- k-ṭ-ā-a-ā-a t-p-l-l c-r-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------ nāṉ inta kaṭitattai kaṭṭāyamāka tapālil cērkka vēṇṭum.
Jeg er nødt til at betale hotellet. ந----க---ாயம-க ஹ---ட-ுக்கு --்ட-ம- ---ு----வ-ண--ும-. ந--- க-------- ஹ---------- க------ ச------ வ-------- ந-ன- க-்-ா-ம-க ஹ-ட-ட-ு-்-ு க-்-ண-் ச-ல-த-த வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------- நான் கட்டாயமாக ஹோட்டலுக்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். 0
N-- -----y-m-ka --ṭṭalu--u-k--ṭa-a---el-t-a--ē-ṭum. N-- k---------- h--------- k------- c------ v------ N-ṉ k-ṭ-ā-a-ā-a h-ṭ-a-u-k- k-ṭ-a-a- c-l-t-a v-ṇ-u-. --------------------------------------------------- Nāṉ kaṭṭāyamāka hōṭṭalukku kaṭṭaṇam celutta vēṇṭum.
Du er nødt til at stå tidligt op. நீ-க--ட----க --க--ி-ம- -ழ-ந்திருக---வே-்---். ந- க-------- ச-------- எ----------- வ-------- ந- க-்-ா-ம-க ச-க-க-ர-் எ-ு-்-ி-ு-்- வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------------- நீ கட்டாயமாக சீக்கிரம் எழுந்திருக்க வேண்டும். 0
N- k--ṭ-----ka---k-i--- e--nt---kk- -ē----. N- k---------- c------- e---------- v------ N- k-ṭ-ā-a-ā-a c-k-i-a- e-u-t-r-k-a v-ṇ-u-. ------------------------------------------- Nī kaṭṭāyamāka cīkkiram eḻuntirukka vēṇṭum.
Du er nødt til at arbejde meget. ந--க-்ட-யமா- ந--ை- வ-லை ---்- -ேண்டு--. ந- க-------- ந---- வ--- ச---- வ-------- ந- க-்-ா-ம-க ந-ற-ய வ-ல- ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- நீ கட்டாயமாக நிறைய வேலை செய்ய வேண்டும். 0
Nī -a--ā-amāka-n-ṟ--y--v-l-i c-yy- --ṇṭum. N- k---------- n------ v---- c---- v------ N- k-ṭ-ā-a-ā-a n-ṟ-i-a v-l-i c-y-a v-ṇ-u-. ------------------------------------------ Nī kaṭṭāyamāka niṟaiya vēlai ceyya vēṇṭum.
Du er nødt til at være punktlig. ந----்-ா--ா--எப்பொழ-து-- ந---- -வ----்-இ----க---ண-ட---. ந- க-------- எ---------- ந---- த------ இ----- வ-------- ந- க-்-ா-ம-க எ-்-ொ-ு-ு-் ந-ர-் த-ற-ம-் இ-ு-்- வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------- நீ கட்டாயமாக எப்பொழுதும் நேரம் தவறாமல் இருக்க வேண்டும். 0
N---aṭṭ-yam-ka--p-----u- -ēram t--aṟā--l---ukka----ṭum. N- k---------- e-------- n---- t-------- i----- v------ N- k-ṭ-ā-a-ā-a e-p-ḻ-t-m n-r-m t-v-ṟ-m-l i-u-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------- Nī kaṭṭāyamāka eppoḻutum nēram tavaṟāmal irukka vēṇṭum.
Han er nødt til at tanke op. அ-ன----ு ---டா-ம--ப-ட்-ோல்---ட-வேண்டும். அ------- க------- ப------- ப-- வ-------- அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- ப-ட-ர-ல- ப-ட வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் பெட்ரோல் போட வேண்டும். 0
A-aṉu--- k-ṭ---am-p-ṭrōl-p-ṭa v---um. A------- k------- p----- p--- v------ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- p-ṭ-ō- p-ṭ- v-ṇ-u-. ------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam peṭrōl pōṭa vēṇṭum.
Han er nødt til at reparere bilen. அ-ன-க-கு--ட்ட--ம- -ோட்ட-ர--வ---------ு----ார்க---வேண்----. அ------- க------- ம------- வ------ ப---- ப------ வ-------- அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- ம-ட-ட-ர- வ-்-ி-ை ப-ு-ு ப-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் மோட்டார் வண்டியை பழுது பார்க்க வேண்டும். 0
Ava---------ṭāyam m--ṭār --ṇ--y-- --ḻu-- pā-k-- -ēṇ-um. A------- k------- m----- v------- p----- p----- v------ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- m-ṭ-ā- v-ṇ-i-a- p-ḻ-t- p-r-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam mōṭṭār vaṇṭiyai paḻutu pārkka vēṇṭum.
Han er nødt til at vaske bilen. அ-----கு-க--டா-ம் --்ட----ச--்-ம்-ச-ய்ய---ண்--ம். அ------- க------- வ------ ச------ ச---- வ-------- அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- வ-்-ி-ை ச-த-த-் ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் வண்டியை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 0
A--ṉ--k--------am -a--i-ai--utt-m---yya-v-ṇṭ--. A------- k------- v------- c----- c---- v------ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- v-ṇ-i-a- c-t-a- c-y-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam vaṇṭiyai cuttam ceyya vēṇṭum.
Hun er nødt til at købe ind. அ---க்-ு-க-்----- -டை ----- வேண-ட---. அ------- க------- க-- ச---- வ-------- அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- க-ை ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் கடை செல்ல வேண்டும். 0
A--ḷ-k-u --ṭ-ā--m k--ai --l----ē---m. A------- k------- k---- c---- v------ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- k-ṭ-i c-l-a v-ṇ-u-. ------------------------------------- Avaḷukku kaṭṭāyam kaṭai cella vēṇṭum.
Hun er nødt til at gøre rent i lejligheden. அ-ளுக்கு-க-்ட-ய-் வீ----ச--ச-த---் -ெய-ய வேண-----. அ------- க------- வ------- ச------ ச---- வ-------- அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- வ-ட-ட-ச- ச-த-த-் ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் வீட்டைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 0
Avaḷ-kku---ṭ--y----īṭṭaic--u-tam---y---vēṇ---. A------- k------- v------ c----- c---- v------ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- v-ṭ-a-c c-t-a- c-y-a v-ṇ-u-. ---------------------------------------------- Avaḷukku kaṭṭāyam vīṭṭaic cuttam ceyya vēṇṭum.
Hun er nødt til at vaske tøj. அவளுக--- -ட-டா-ம- -ுண-------வை--க வ-ண்ட-ம். அ------- க------- த------ த------ வ-------- அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- த-ண-க-் த-வ-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் துணிகள் துவைக்க வேண்டும். 0
A-aḷ-k-u-ka-ṭāya- --ṇik-- -uv---ka-vē--um. A------- k------- t------ t------- v------ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- t-ṇ-k-ḷ t-v-i-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------ Avaḷukku kaṭṭāyam tuṇikaḷ tuvaikka vēṇṭum.
Vi er nødt til at gå i skole snart. நாங்க-- --ன----்ளி-்----் ----- -ே-்டு-். ந------ உ--- ப----------- ச---- வ-------- ந-ங-க-் உ-ன- ப-்-ி-்-ூ-ம- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------------- நாங்கள் உடனே பள்ளிக்கூடம் செல்ல வேண்டும். 0
N--k---uṭa------ḷi--------e-------ṭ--. N----- u---- p---------- c---- v------ N-ṅ-a- u-a-ē p-ḷ-i-k-ṭ-m c-l-a v-ṇ-u-. -------------------------------------- Nāṅkaḷ uṭaṉē paḷḷikkūṭam cella vēṇṭum.
Vi er nødt til at gå på arbejde snart. நா-்-ள--உடனே ---ை--கு-்----்- வேண-----. ந------ உ--- வ--------- ச---- வ-------- ந-ங-க-் உ-ன- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- நாங்கள் உடனே வேலைக்குச் செல்ல வேண்டும். 0
Nā--a----a-- vē--ikkuc c---a----ṭu-. N----- u---- v-------- c---- v------ N-ṅ-a- u-a-ē v-l-i-k-c c-l-a v-ṇ-u-. ------------------------------------ Nāṅkaḷ uṭaṉē vēlaikkuc cella vēṇṭum.
Vi er nødt til at gå til lægen snart. நாங்-ள்-உடன- -----த-வ-ி--் -ெல-----ண-ட--். ந------ உ--- ம------------ ச---- வ-------- ந-ங-க-் உ-ன- ம-ு-்-ு-ர-ட-் ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------ நாங்கள் உடனே மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும். 0
Nā--a- u-aṉ- ------uv----a- ---la--ēṇ-um. N----- u---- m------------- c---- v------ N-ṅ-a- u-a-ē m-r-t-u-a-i-a- c-l-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------- Nāṅkaḷ uṭaṉē maruttuvariṭam cella vēṇṭum.
I er nødt til at vente på bussen. ந-ங--ள--எ-்--ரு-் --ரு-்த--்-ு---த-த-------வ-ண்--ம். ந------ எ-------- ப----------- க---------- வ-------- ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் ப-ர-ந-த-க-க- க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் பேருந்துக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
N----- -l-ōr-m-p---nt---- kātt----ka vēṇṭu-. N----- e------ p--------- k--------- v------ N-ṅ-a- e-l-r-m p-r-n-u-k- k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. -------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum pēruntukku kāttirukka vēṇṭum.
I er nødt til at vente på toget ந--்கள் -----ர-----யில--்க- க--்திருக்க வ--்டு-். ந------ எ-------- ர-------- க---------- வ-------- ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் ர-ி-ு-்-ு க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் ரயிலுக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
N-ṅk-ḷ---l-ru--ra--lu--- k-t-iruk---vēṇ---. N----- e------ r-------- k--------- v------ N-ṅ-a- e-l-r-m r-y-l-k-u k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum rayilukku kāttirukka vēṇṭum.
I er nødt til at vente på taxaen. ந-ங--ள் ---ல-ர-ம்----கை-வ-்டி---- -ா--த--ுக-க-வேண்டு-். ந------ எ-------- வ---- வ-------- க---------- வ-------- ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் வ-ட-ை வ-்-ி-்-ு க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் வாடகை வண்டிக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
N-ṅ-a---l-ō----v-ṭ-k---va-----u-k--ti-u--a-vēṇṭu-. N----- e------ v------ v------- k--------- v------ N-ṅ-a- e-l-r-m v-ṭ-k-i v-ṇ-i-k- k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. -------------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum vāṭakai vaṇṭikku kāttirukka vēṇṭum.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -