Parlør

da Sport   »   ta விளையாட்டு

49 [niogfyrre]

Sport

Sport

49 [நாற்பத்தி ஒன்பது]

49 [Nāṟpatti oṉpatu]

விளையாட்டு

[viḷaiyāṭṭu]

Vælg, hvordan du vil se oversættelsen:   
Dansk Tamil Afspil Yderligere
Dyrker du sport? ந--உடற்ப-ிற--ி-செய்வது-்--? ந- உடற-பய-ற-ச- ச-ய-வத-ண-ட-? ந- உ-ற-ப-ி-்-ி ச-ய-வ-ு-்-ா- --------------------------- நீ உடற்பயிற்சி செய்வதுண்டா? 0
nī-u--ṟ---i-ci--ey-at--ṭ-? nī uṭaṟpayiṟci ceyvatuṇṭā? n- u-a-p-y-ṟ-i c-y-a-u-ṭ-? -------------------------- nī uṭaṟpayiṟci ceyvatuṇṭā?
Ja, jeg skal bevæge mig. ஆ---எ--்-ு--ட-்---ற்சி ---ை. ஆம-,எனக-க- உடற-பய-ற-ச- த-வ-. ஆ-்-எ-க-க- உ-ற-ப-ி-்-ி த-வ-. ---------------------------- ஆம்,எனக்கு உடற்பயிற்சி தேவை. 0
Ām-eṉa-----ṭaṟp-y--c--t--a-. Ām,eṉakku uṭaṟpayiṟci tēvai. Ā-,-ṉ-k-u u-a-p-y-ṟ-i t-v-i- ---------------------------- Ām,eṉakku uṭaṟpayiṟci tēvai.
Jeg er med i en idrætsforening. ந----ஒரு----ை-ா---ு அ--்கு -----பின--. ந-ன- ஒர- வ-ள-ய-ட-ட- அரங-க- உற-ப-ப-னர-. ந-ன- ஒ-ு வ-ள-ய-ட-ட- அ-ங-க- உ-ு-்-ி-ர-. -------------------------------------- நான் ஒரு விளையாட்டு அரங்கு உறுப்பினர். 0
N-ṉ oru viḷai--ṭ-- a--ṅ-u---up--ṉa-. Nāṉ oru viḷaiyāṭṭu araṅku uṟuppiṉar. N-ṉ o-u v-ḷ-i-ā-ṭ- a-a-k- u-u-p-ṉ-r- ------------------------------------ Nāṉ oru viḷaiyāṭṭu araṅku uṟuppiṉar.
Vi spiller fodbold. ந---கள- --ல-ப-்து வ---யா------ம-. ந-ங-கள- க-ல-பந-த- வ-ள-ய-ட-க-ற-ம-. ந-ங-க-் க-ல-ப-்-ு வ-ள-ய-ட-க-ற-ம-. --------------------------------- நாங்கள் கால்பந்து விளையாடுகிறோம். 0
N-ṅk-ḷ--ā-p-n-u--iḷaiy-ṭuki-ōm. Nāṅkaḷ kālpantu viḷaiyāṭukiṟōm. N-ṅ-a- k-l-a-t- v-ḷ-i-ā-u-i-ō-. ------------------------------- Nāṅkaḷ kālpantu viḷaiyāṭukiṟōm.
Nogle gange svømmer vi. ந--்-ள் சி- ---ம் --ந--ு----. ந-ங-கள- ச-ல சமயம- ந-ந-த-வ-ம-. ந-ங-க-் ச-ல ச-ய-் ந-ந-த-வ-ம-. ----------------------------- நாங்கள் சில சமயம் நீந்துவோம். 0
N-ṅ--ḷ----- -am---m---nt-vōm. Nāṅkaḷ cila camayam nīntuvōm. N-ṅ-a- c-l- c-m-y-m n-n-u-ō-. ----------------------------- Nāṅkaḷ cila camayam nīntuvōm.
Eller cykler. அல-ல----ைக்கி----க்--ெ----ம-. அல-லத- ச-க-க-ள-ங-க- ச-ய-வ-ம-. அ-்-த- ச-க-க-ள-ங-க- ச-ய-வ-ம-. ----------------------------- அல்லது சைக்கிளிங்க் செய்வோம். 0
A--at- -a--k------c-yv--. Allatu caikkiḷiṅk ceyvōm. A-l-t- c-i-k-ḷ-ṅ- c-y-ō-. ------------------------- Allatu caikkiḷiṅk ceyvōm.
I vores by er der et fodboldstadion. எ---ள்-நக-ில்---ு -ால்ப------ை--ன---உ---து. எங-கள- நகர-ல- ஒர- க-ல-பந-த- ம-த-னம- உள-ளத-. எ-்-ள- ந-ர-ல- ஒ-ு க-ல-ப-்-ு ம-த-ன-் உ-்-த-. ------------------------------------------- எங்கள் நகரில் ஒரு கால்பந்து மைதானம் உள்ளது. 0
E---- n----il--r--kālpant- mait-ṉ-- -ḷ-at-. Eṅkaḷ nakaril oru kālpantu maitāṉam uḷḷatu. E-k-ḷ n-k-r-l o-u k-l-a-t- m-i-ā-a- u-ḷ-t-. ------------------------------------------- Eṅkaḷ nakaril oru kālpantu maitāṉam uḷḷatu.
Der er også en svømmehal med sauna. ம--ு-்-நீ-ாவி-்-ுள-----ய-ட-் -ரு-ந-ச--ல்கு-ம- ---ளத-. ம-ல-ம- ந-ர-வ-க-க-ள-யலற-ய-டன- ஒர- ந-ச-சல-க-ளம- உள-ளத-. ம-ல-ம- ந-ர-வ-க-க-ள-ய-ற-ய-ட-் ஒ-ு ந-ச-ச-்-ு-ம- உ-்-த-. ----------------------------------------------------- மேலும் நீராவிக்குளியலறையுடன் ஒரு நீச்சல்குளம் உள்ளது. 0
Mēl-m ------k-u-iyalaṟ-i---aṉ--ru-----al-u--- uḷḷ---. Mēlum nīrāvikkuḷiyalaṟaiyuṭaṉ oru nīccalkuḷam uḷḷatu. M-l-m n-r-v-k-u-i-a-a-a-y-ṭ-ṉ o-u n-c-a-k-ḷ-m u-ḷ-t-. ----------------------------------------------------- Mēlum nīrāvikkuḷiyalaṟaiyuṭaṉ oru nīccalkuḷam uḷḷatu.
Og der er en golfbane. ம---ம் -ரு ----ஃ-்-----ன-ு-- --்ளது. ம-ல-ம- ஒர- க-ல-ஃப- ம-த-னம-ம- உள-ளத-. ம-ல-ம- ஒ-ு க-ல-ஃ-் ம-த-ன-ு-் உ-்-த-. ------------------------------------ மேலும் ஒரு கால்ஃப் மைதானமும் உள்ளது. 0
Mē--- -ru----ḥ--maitā--m-- -ḷḷa--. Mēlum oru kālḥp maitāṉamum uḷḷatu. M-l-m o-u k-l-p m-i-ā-a-u- u-ḷ-t-. ---------------------------------- Mēlum oru kālḥp maitāṉamum uḷḷatu.
Hvad er der i fjernsynet? த---க்--ட-சிய-ல- ------ர-க--ிறத-? த-ல-க-க-ட-ச-ய-ல- என-ன இர-க-க-றத-? த-ல-க-க-ட-ச-ய-ல- எ-்- இ-ு-்-ி-த-? --------------------------------- தொலைக்காட்சியில் என்ன இருக்கிறது? 0
T-la--kā-ci--l--ṉṉ---------at-? Tolaikkāṭciyil eṉṉa irukkiṟatu? T-l-i-k-ṭ-i-i- e-ṉ- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------- Tolaikkāṭciyil eṉṉa irukkiṟatu?
Der er en fodboldkamp lige nu. ஒ---கால்பந்-ாட்ட--ந்த-ம் ந---து-கொ--டிருக்க-றத-. ஒர- க-ல-பந-த-ட-ட பந-தயம- நடந-த- க-ண-ட-ர-க-க-றத-. ஒ-ு க-ல-ப-்-ா-்- ப-்-ய-் ந-ந-த- க-ண-ட-ர-க-க-ற-ு- ------------------------------------------------ ஒரு கால்பந்தாட்ட பந்தயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 0
O-u---lpan-ā--a-p-nt--a-------t--k-ṇṭi---kiṟ---. Oru kālpantāṭṭa pantayam naṭantu koṇṭirukkiṟatu. O-u k-l-a-t-ṭ-a p-n-a-a- n-ṭ-n-u k-ṇ-i-u-k-ṟ-t-. ------------------------------------------------ Oru kālpantāṭṭa pantayam naṭantu koṇṭirukkiṟatu.
Det tyske landshold spiller mod det engelske. ஒரு--ெர-ம-- -----ங---ல அ--க--ு எ----க--டிக்-ொண----இ-ு-்க--த-. ஒர- ஜ-ர-மன- அண- ஆங-க-ல அண-க-க- எத-ர-க ஆட-க-க-ண-ட- இர-க-க-றத-. ஒ-ு ஜ-ர-ம-் அ-ி ஆ-்-ி- அ-ி-்-ு எ-ி-ா- ஆ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-ி-த-. ------------------------------------------------------------- ஒரு ஜெர்மன் அணி ஆங்கில அணிக்கு எதிராக ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறது. 0
O-u--erma---ṇi -ṅk-l--a---k- ---rā-a-ā---k--ṭu-ir-kk-ṟatu. Oru jermaṉ aṇi āṅkila aṇikku etirāka āṭikkoṇṭu irukkiṟatu. O-u j-r-a- a-i ā-k-l- a-i-k- e-i-ā-a ā-i-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-t-. ---------------------------------------------------------- Oru jermaṉ aṇi āṅkila aṇikku etirāka āṭikkoṇṭu irukkiṟatu.
Hvem vinder? யார் ---ி---ுக்கொ---ு-இர--்க-ற----ள்? ய-ர- ஜ-ய-த-த-க-க-ண-ட- இர-க-க-ற-ர-கள-? ய-ர- ஜ-ய-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்-ள-? ------------------------------------- யார் ஜெயித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்? 0
Y-----yit-ukkoṇṭu i-u--iṟār-aḷ? Yār jeyittukkoṇṭu irukkiṟārkaḷ? Y-r j-y-t-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-r-a-? ------------------------------- Yār jeyittukkoṇṭu irukkiṟārkaḷ?
Aner det ikke. தெ--ய-து. த-ர-ய-த-. த-ர-ய-த-. --------- தெரியாது. 0
T---yā--. Teriyātu. T-r-y-t-. --------- Teriyātu.
I øjeblikket står det uafgjort. இச்-மய-் இர--அ----ம்--ர----ாக-இர-க்கிறார்---. இச-சமயம- இர- அண-ய-ம- சர-சமம-க இர-க-க-ற-ர-கள-. இ-்-ம-ம- இ-ு அ-ி-ு-் ச-ி-ம-ா- இ-ு-்-ி-ா-்-ள-. --------------------------------------------- இச்சமயம் இரு அணியும் சரிசமமாக இருக்கிறார்கள். 0
I-c-ma--m-i-- --iyum-car-c---m-ka iru---ṟār-a-. Iccamayam iru aṇiyum caricamamāka irukkiṟārkaḷ. I-c-m-y-m i-u a-i-u- c-r-c-m-m-k- i-u-k-ṟ-r-a-. ----------------------------------------------- Iccamayam iru aṇiyum caricamamāka irukkiṟārkaḷ.
Dommeren kommer fra Belgien. ந--வ-- ---்ஜியத---லிரு-்து ---த-ர-. நட-வர- ப-ல-ஜ-யத-த-ல-ர-ந-த- வந-தவர-. ந-ு-ர- ப-ல-ஜ-ய-்-ி-ி-ு-்-ு வ-்-வ-்- ----------------------------------- நடுவர் பெல்ஜியத்திலிருந்து வந்தவர். 0
N-ṭu-------j-yat-ili----u-v---a-a-. Naṭuvar peljiyattiliruntu vantavar. N-ṭ-v-r p-l-i-a-t-l-r-n-u v-n-a-a-. ----------------------------------- Naṭuvar peljiyattiliruntu vantavar.
Nu er der straffe(spark). இத----்-அப---ம-. இத- ஓர- அபர-தம-. இ-ோ ஓ-் அ-ர-த-்- ---------------- இதோ ஓர் அபராதம். 0
I---ō--ap-rāt--. Itō ōr aparātam. I-ō ō- a-a-ā-a-. ---------------- Itō ōr aparātam.
Mål! Et – nul! க-ல---ஒன-ற--பூ--ஜி-ம் க-ல-! ஒன-ற--ப-ஜ-ஜ-யம- க-ல-! ஒ-்-ு-ப-ஜ-ஜ-ய-் --------------------- கோல்! ஒன்று-பூஜ்ஜியம் 0
K--!-O--u-pū----am Kōl! Oṉṟu-pūjjiyam K-l- O-ṟ---ū-j-y-m ------------------ Kōl! Oṉṟu-pūjjiyam

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -