ਪ੍ਹੈਰਾ ਕਿਤਾਬ

pa ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ   »   ta கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியது

72 [ਬਹੱਤਰ]

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

72 [எழுபத்து இரண்டு]

72 [Eḻupattu iraṇṭu]

கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியது

[kaṭṭāyamāka ceyya vēṇṭiyatu]

ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:   
ਪੰਜਾਬੀ ਤਮਿਲ ਖੇਡੋ ਹੋਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ க--டா--் க____ க-்-ா-ம- -------- கட்டாயம் 0
k-----am k_______ k-ṭ-ā-a- -------- kaṭṭāyam
ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। நான்-இ-்த கடிதத-த- ----ா---க -ப----்----்-----ே-்-ும். நா_ இ__ க____ க_____ த___ சே___ வே____ ந-ன- இ-்- க-ி-த-த- க-்-ா-ம-க த-ா-ி-் ச-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------ நான் இந்த கடிதத்தை கட்டாயமாக தபாலில் சேர்க்க வேண்டும். 0
n-ṉ-int- ka-i----ai -a--ā--m--a tapāl-- cēr--- v-ṇ-um. n__ i___ k_________ k__________ t______ c_____ v______ n-ṉ i-t- k-ṭ-t-t-a- k-ṭ-ā-a-ā-a t-p-l-l c-r-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------ nāṉ inta kaṭitattai kaṭṭāyamāka tapālil cērkka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। நான்-------மா---ோட--லுக்-- க--டண-் செலுத-த-வேண்--ம-. நா_ க_____ ஹோ_____ க____ செ___ வே____ ந-ன- க-்-ா-ம-க ஹ-ட-ட-ு-்-ு க-்-ண-் ச-ல-த-த வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------- நான் கட்டாயமாக ஹோட்டலுக்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். 0
Nāṉ k-ṭ-āy-mā-a--ō-ṭ--u--- --ṭṭa--- cel---a vēṇṭ-m. N__ k__________ h_________ k_______ c______ v______ N-ṉ k-ṭ-ā-a-ā-a h-ṭ-a-u-k- k-ṭ-a-a- c-l-t-a v-ṇ-u-. --------------------------------------------------- Nāṉ kaṭṭāyamāka hōṭṭalukku kaṭṭaṇam celutta vēṇṭum.
ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ந---ட-டாயம-- -ீ---ிரம--எ--ந்தி---்க --ண-டு--. நீ க_____ சீ____ எ______ வே____ ந- க-்-ா-ம-க ச-க-க-ர-் எ-ு-்-ி-ு-்- வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------------- நீ கட்டாயமாக சீக்கிரம் எழுந்திருக்க வேண்டும். 0
N----ṭṭāya---a ---k-ra--eḻu-tir--k- ---ṭ-m. N_ k__________ c_______ e__________ v______ N- k-ṭ-ā-a-ā-a c-k-i-a- e-u-t-r-k-a v-ṇ-u-. ------------------------------------------- Nī kaṭṭāyamāka cīkkiram eḻuntirukka vēṇṭum.
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ந- கட-ட---ா--நிற---வ-ல- -ெ-்ய---ண்-ும். நீ க_____ நி__ வே_ செ__ வே____ ந- க-்-ா-ம-க ந-ற-ய வ-ல- ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- நீ கட்டாயமாக நிறைய வேலை செய்ய வேண்டும். 0
Nī-----āyamāka -iṟaiy--v-la- cey-a -ēṇ-um. N_ k__________ n______ v____ c____ v______ N- k-ṭ-ā-a-ā-a n-ṟ-i-a v-l-i c-y-a v-ṇ-u-. ------------------------------------------ Nī kaṭṭāyamāka niṟaiya vēlai ceyya vēṇṭum.
ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। நீ க-்------ எ------த-ம் நே-ம் ---ா--- இ-ு----வ---ட-ம். நீ க_____ எ_____ நே__ த____ இ___ வே____ ந- க-்-ா-ம-க எ-்-ொ-ு-ு-் ந-ர-் த-ற-ம-் இ-ு-்- வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------- நீ கட்டாயமாக எப்பொழுதும் நேரம் தவறாமல் இருக்க வேண்டும். 0
N- k------m-k-----o----- ----m ----ṟ--a--ir-k-a --ṇ-um. N_ k__________ e________ n____ t________ i_____ v______ N- k-ṭ-ā-a-ā-a e-p-ḻ-t-m n-r-m t-v-ṟ-m-l i-u-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------- Nī kaṭṭāyamāka eppoḻutum nēram tavaṟāmal irukka vēṇṭum.
ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। அ-ன-க--ு -ட்-ா-ம- ப-ட்ர----ப-----ண்--ம-. அ____ க____ பெ___ போ_ வே____ அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- ப-ட-ர-ல- ப-ட வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் பெட்ரோல் போட வேண்டும். 0
Avaṉ-kk- ---ṭā--m---ṭrōl p--------u-. A_______ k_______ p_____ p___ v______ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- p-ṭ-ō- p-ṭ- v-ṇ-u-. ------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam peṭrōl pōṭa vēṇṭum.
ਉਸਨੇ ਆਂਪਣੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। அ-னு---ு------யம்---ட--ா-்-வ--டி-----ுது-பா--க-- ---்-ும். அ____ க____ மோ___ வ___ ப__ பா___ வே____ அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- ம-ட-ட-ர- வ-்-ி-ை ப-ு-ு ப-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் மோட்டார் வண்டியை பழுது பார்க்க வேண்டும். 0
Avaṉu-----a----am--ō--ār--a--i-a- paḻ----p---k- vēṇ-u-. A_______ k_______ m_____ v_______ p_____ p_____ v______ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- m-ṭ-ā- v-ṇ-i-a- p-ḻ-t- p-r-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam mōṭṭār vaṇṭiyai paḻutu pārkka vēṇṭum.
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਧਵਾਉਣੀ ਹੈ। அவன-க்க- கட-ட---்---்-ி-- ---்-ம- ச--்ய--ேண----். அ____ க____ வ___ சு___ செ__ வே____ அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- வ-்-ி-ை ச-த-த-் ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் வண்டியை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 0
A-a--kk--kaṭṭā-a---aṇṭ--a---u-tam ---ya--ē-ṭ--. A_______ k_______ v_______ c_____ c____ v______ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- v-ṇ-i-a- c-t-a- c-y-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam vaṇṭiyai cuttam ceyya vēṇṭum.
ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। அ---க--ு --்ட---்---ை செ-்---ேண்டும-. அ____ க____ க_ செ__ வே____ அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- க-ை ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் கடை செல்ல வேண்டும். 0
Ava-u-ku -a--ā--- k-ṭa- -el-- vē-ṭ-m. A_______ k_______ k____ c____ v______ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- k-ṭ-i c-l-a v-ṇ-u-. ------------------------------------- Avaḷukku kaṭṭāyam kaṭai cella vēṇṭum.
ਉਸਨੇ ਘਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। அவ--க்-ு-கட-ட-ய-- --ட்ட----சுத-----செய-ய--------். அ____ க____ வீ___ சு___ செ__ வே____ அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- வ-ட-ட-ச- ச-த-த-் ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் வீட்டைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 0
Av-ḷ---- ---ṭ--a---ī--aic-cut-a- ---ya --ṇ--m. A_______ k_______ v______ c_____ c____ v______ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- v-ṭ-a-c c-t-a- c-y-a v-ṇ-u-. ---------------------------------------------- Avaḷukku kaṭṭāyam vīṭṭaic cuttam ceyya vēṇṭum.
ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹਨ। அவ-ுக--ு கட-டா--- --ணி-ள----வ-க-க--ே-்--ம-. அ____ க____ து___ து___ வே____ அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- த-ண-க-் த-வ-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் துணிகள் துவைக்க வேண்டும். 0
A--ḷukk--kaṭṭ-y-m-t--ika---uva-kk--vē-ṭ--. A_______ k_______ t______ t_______ v______ A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- t-ṇ-k-ḷ t-v-i-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------ Avaḷukku kaṭṭāyam tuṇikaḷ tuvaikka vēṇṭum.
ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। நா-்----உ-ன- ப--ளி-்-ூடம--செ-்ல -ேண-டு-். நா___ உ__ ப______ செ__ வே____ ந-ங-க-் உ-ன- ப-்-ி-்-ூ-ம- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------------- நாங்கள் உடனே பள்ளிக்கூடம் செல்ல வேண்டும். 0
N-ṅk-------ē-p-ḷḷ---ū--- -el-a ------. N_____ u____ p__________ c____ v______ N-ṅ-a- u-a-ē p-ḷ-i-k-ṭ-m c-l-a v-ṇ-u-. -------------------------------------- Nāṅkaḷ uṭaṉē paḷḷikkūṭam cella vēṇṭum.
ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। நாங-கள---ட----ே----குச--ச-ல-- வே-்-ும். நா___ உ__ வே____ செ__ வே____ ந-ங-க-் உ-ன- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- நாங்கள் உடனே வேலைக்குச் செல்ல வேண்டும். 0
Nāṅk---uṭaṉē--ēlai---c-c-l-a--ē-ṭu-. N_____ u____ v________ c____ v______ N-ṅ-a- u-a-ē v-l-i-k-c c-l-a v-ṇ-u-. ------------------------------------ Nāṅkaḷ uṭaṉē vēlaikkuc cella vēṇṭum.
ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ந--்க---உ----மரு-்---ர-ட-்---ல-ல -ேண-----. நா___ உ__ ம_______ செ__ வே____ ந-ங-க-் உ-ன- ம-ு-்-ு-ர-ட-் ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------ நாங்கள் உடனே மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும். 0
Nāṅkaḷ--ṭaṉ- --r--t-------m---ll---ē--um. N_____ u____ m_____________ c____ v______ N-ṅ-a- u-a-ē m-r-t-u-a-i-a- c-l-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------- Nāṅkaḷ uṭaṉē maruttuvariṭam cella vēṇṭum.
ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ந------ -ல்லோ-ு-்---ர--்த-க்க-----்--ர-----வேண்-ு-். நீ___ எ____ பே_____ கா_____ வே____ ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் ப-ர-ந-த-க-க- க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் பேருந்துக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
N---aḷ --l-r-m -ēr---ukk- --ttir-----v-ṇṭ-m. N_____ e______ p_________ k_________ v______ N-ṅ-a- e-l-r-m p-r-n-u-k- k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. -------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum pēruntukku kāttirukka vēṇṭum.
ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ந-ங-க-்-எல்--ரு-- -ய-லுக்க-----்--ர--்க-வ-----ம். நீ___ எ____ ர____ கா_____ வே____ ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் ர-ி-ு-்-ு க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் ரயிலுக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
Nī-ka- ell---- rayi-u-k- --tt------ -ē-ṭum. N_____ e______ r________ k_________ v______ N-ṅ-a- e-l-r-m r-y-l-k-u k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum rayilukku kāttirukka vēṇṭum.
ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ந-ங்--- எ-்ல-ரு-- வாடக- வண்டி-்கு ----திர-க்---ே-----். நீ___ எ____ வா__ வ____ கா_____ வே____ ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் வ-ட-ை வ-்-ி-்-ு க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் வாடகை வண்டிக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
Nīṅkaḷ -ll-r---vāṭa--i -aṇ----u----t-r---a-vē-ṭ-m. N_____ e______ v______ v_______ k_________ v______ N-ṅ-a- e-l-r-m v-ṭ-k-i v-ṇ-i-k- k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. -------------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum vāṭakai vaṇṭikku kāttirukka vēṇṭum.

ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਢਲੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਤੱਤ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਈ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਤਪੱਤੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ਕ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ...