адыгабзэ » латышыбз   ЕджапIэм


4 [плiы]

ЕджапIэм

-

4 [četri]

Skolā

4 [плIы]

ЕджапIэм

-

4 [četri]

Skolā

Click to see the text:   
адыгабзэlatviešu
Тэдэ тыщыI? Ku- m-- e---?
Тэ еджапIэм тыщыI. Mē- e--- s----.
Тэ урокхэр тиIэх. Mu-- i- n---------.
   
Мыхэр кIэлэеджакIох. Ti- i- s------.
Мыр кIэлэегъадж (бзылъфыгъ). Tā i- s--------.
Мыр класс. Tā i- k----.
   
Сыда тшIэрэр? Ko m-- d----?
Тэ теджэ. Mē- m-------.
Тэ бзэр зэтэгъашIэ. Mē- m------- v-----.
   
Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ. Es m---- a---- v-----.
О испаныбзэр зэогъашIэ. Tu m----- s---- v-----.
Ащ (хъулъфыгъ) нэмыцыбзэр зэрегъашIэ. Vi-- m---- v--- v-----.
   
Тэ французыбзэр зэтэгъашIэ. Mē- m------- f----- v-----.
Шъо итальяныбзэр зэшъогъашIэ. Jū- m------- i------- v-----.
Ахэм урысыбзэр зэрагъашIэ. Vi-- m---- k----- v-----.
   
Бзэхэр зэбгъэшIэныр гъэшIэгъоны. Mā------ v------ i- i----------.
Тэ цIыфхэр къыдгурыIонхэу тыфай. Mē- g----- s------ c-------.
Тэ цIыфхэм тадэгущыIэнэу тыфай. Mē- g----- r---- a- c--------.