norsk » dansk   På skolen


4 [fire]

På skolen

-

+ 4 [fire]

+ I skolen

4 [fire]

På skolen

-

4 [fire]

I skolen

Klikk for å se teksten:   
norskdansk
Hvor er vi? Hv-- e- v-? +
Vi er på skolen. Vi e- i s-----. +
Vi har undervisning. Vi h-- u-----------. +
   
Det er elevene. De- e- e-------. +
Det er læreren. De- e- l------. +
Det er klassen. De- e- k------. +
   
Hva gjør vi? Hv-- l---- v-? +
Vi lærer. Vi l----. +
Vi lærer et språk. Vi l---- e- s----. +
   
Jeg lærer engelsk. Je- l---- e------. +
Du lærer spansk. Du l---- s-----. +
Han lærer tysk. Ha- l---- t---. +
   
Vi lærer fransk. Vi l---- f-----. +
Dere lærer italiensk. I l---- i--------. +
De lærer russisk. De l---- r------. +
   
Det er interessant å lære språk. De- e- i---------- a- l--- s----. +
Vi ønsker å forstå folk. Vi v-- f----- m--------. +
Vi ønsker å snakke med folk. Vi v-- t--- m-- m--------. +
   Gjett språket!
_______ er et Sør-Slavisk språk. Det snakkes hovedsakelig i ******a og Hercegovina. Det finnes talende også i Serbia, Kroatia, Makedonia og Montenegro. _______ er morsmål for om lag 2,5 millioner mennesker. Det ligner veldig på Kroatisk og Serbisk. ordforråd, rettskriving og grammatikk er veldig likt i disse språkene. En som snakker _______ kan forstå Serbisk og Kroatisk veldig lett.

Status for det _______e språket er derfor ofte diskutert. Noen språkforskere tviler på at _______ faktisk er et eget språk. De hevder det bare er en dialekt av Serbokroatisk språk. Det er interessant med de mange utenlandske påvirkningene i _______. Området var i lang tid eid vekselsvis av Asia og Vesten. Dette er grunnen til at det er mange arabiske, tyrkiske og persiske begreper i vokabularet. Dette er faktisk veldig sjeldent i Slaviske språk, som gjør _______ til et unikt språk.