Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
kot
Këtu, kërkon kot për një dokument.
en va
Aquí, se cerca en va un document.
shumë
Situata është shumë e rrezikshme.
extremadament
La situació és extremadament perillosa.
me vonësi
Fëmija ha ushqimin e tij me vonësi.
amb recel
El nen menja el seu menjar amb recel.