Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
fatkeqësisht
Fatkeqësisht, qeni i saj është i sëmurë.
दुःखाने
दुःखाने, तिचा कुत्रा आजारी आहे.
jashtë
Fëmija i sëmurë nuk lejohet të dalë jashtë.
बाहेर
आजारी मुलाला बाहेर जाऊ देऊ शकत नाही.
më parë
Unë mora fotografinë më parë në perëndim të diellit.
अगोदर
मी अगोदर सूर्यास्ताच्या वेळी फोटो काढली.