ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምሕቋፍ
እቲ ህጻን ምስቲ ቴዲ ቢር ይሕቆፍ።
përqafon
Foshnja përqafon ariun e saj të butë.
call back
ጽባሕ ዳግማይ ደውሉለይ።
telefonoj prapë
Ju lutem më telefono prapë nesër.
ብልሓት
እቲ መታለሊ ኣታሊሉና።
mashtroj
Mashtruesi na mashtroi.