Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
immediatament
El lladre de bancs va ser detingut immediatament.
onmiddellik
Die bankrower is onmiddellik in hegtenis geneem.
sempre
La tecnologia es complica cada vegada més.
altyd
Tegnologie word altyd meer gekompliseerd.
cap per avall
Ell està penjant cap per avall al pal.
kop oor kuite
Hy hang kop oor kuite aan die paal.