Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
d‘hora al matí
No m‘agrada llevar-me d‘hora al matí.
frühmorgens
Ich mag nicht frühmorgens aufzustehen.
costat a costat
Seuen costat a costat.
nebeneinander
Sie sitzen nebeneinander.
primer
La seguretat ve primer.
zuerst
Sicherheit kommt zuerst.