Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
segur
Els nostres carrers no són segurs per als ciclistes.
sicuro
Le nostre strade non sono sicure per i ciclisti.
potser
Potser ella vol viure en un altre país.
forse
Forse vuole vivere in un altro paese.
a sobre
Ell puja al terrat i s‘asseu a sobre.
su di esso
Lui sale sul tetto e si siede sopra.