Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
més enllà
Cal continuar aprenent sempre.
より
人は常に学び続ける必要があります。
sovint
Hauríem de veure‘ns més sovint!
よく
私たちはもっと頻繁に会うべきだ!
de nou
Es van trobar de nou.
再び
彼らは再び会った。