Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
no
No m‘agrada el cactus.
არ
მე არ მიყვარხარ კაქტუსი.
al costat
Moltes coses van malament en la vida.
მის გვერდით
ცხოვრებაში მრავალი რამ ხარბს.
ja
La casa ja està venuda.
მაქსიმალურად
აქ მაქსიმალურად შეიძლება იყოს 50.