Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
per dir-ho així
Té molts somnis, per dir-ho així.
可以说
他有很多梦,可以说。
pel meu bé
Pel meu bé, fes el que vulguis. No em preocupa.
为了我
为了我,做你想做的,我不在乎。
amablement
Ella el va animar amablement.
亲切地
她亲切地鼓励他。