Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
quasi per res
Aquesta casa es pot comprar quasi per res!
næsten for intet
Dette hus kan købes næsten for intet!
extra
La pizza és extra gran.
ekstra
Pizzaen er ekstra stor.
certament
Ella certament es va fer mal al genoll!
bestemt
Hun har bestemt skadet sit knæ!