Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
ja
La casa ja està venuda.
қазір
Үй қазір сатылған.
fora
El nen malalt no pot sortir fora.
сыртқа
Ауыр бала сыртқа шығуға болмайды.
en qualsevol moment
Pots trucar-nos en qualsevol moment.
кез келген уақытта
Сіз бізге кез келген уақытта қоңырау шалуға болады.