Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
γενναιόδωρος
ένα γενναιόδωρο γεύμα
በቂም
በቂም ምግብ
καθαρός
καθαρό νερό
ንጽህ
ንጽህ ውሃ
τρίτος
το τρίτο μάτι
ሶስተኛ
ሶስተኛ ዓይን