Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
παιχνιδιάρικος
το παιχνιδιάρικο μάθημα
lojëtarës
mësimi në mënyrë lojëtarëse
Ευσεβής
μια ευσεβής στάση
i devotshëm
një qëndrim trupor i devotshëm
θεαματικός
θεαματικοί παράκτιοι βράχοι
i spektakolar
shkëmbinj të spektakolarë të bregdetit