Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αιχμηρός
τα αιχμηρά μολύβια
appuntito
matite appuntite
Ξένος
ξένοι άνθρωποι
straniero
persone straniere
ταξιδιωτικός
ο ταξιδιωτικός ωτοστόπ
avventuroso
l‘autostoppista avventuroso