Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
πονερός
η πονερή γάμπα
bolno
bolni list
αόριστος
η αόριστη αποθήκευση
neograničeno
neograničeno skladištenje
χρεωμένος
το χρεωμένο άτομο
zadužen
zadužena osoba