Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αυταρχικός
οι αυταρχικοί αστυνομικοί
autoritário
os policiais autoritários
καφέ
ένα καφέ ξύλινο τοίχο
castanho
uma parede de madeira castanha
εύθυμος
το εύθυμο πήδημα
alegre
o salto alegre