Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
κουτσομπόλης
μια κουτσομπολίστικη γειτόνισσα
parlador
una veïna parladora
αρνητικός
το αρνητικό νέο
negatiu
la notícia negativa
ξερός
ένα ξερό μαχαίρι
tup
un ganivet tup