Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
προηγουμένως καταδικασμένος
προηγουμένως καταδικασμένα άτομα
elítélt
korábban elítélt személyek
αόριστος
το αόριστο μήνυμα σε μπουκάλι
meghatározatlan
a meghatározatlan üvegposta
οικονομικός
οικονομικά αντικείμενα
kedvező árú
kedvező árú tárgyak