Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ευγενικός
ο ευγενικός θαυμαστής
gentil
l‘admirateur gentil
νόστιμος
το νόστιμο γλυκό
délicieux
les pâtisseries délicieuses
ανεξάρτητος
ο ανεξάρτητος μύκητας
incontournable
le champignon incontournable