Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
συμμετρικός
η συμμετρική διάταξη
symetrický
symetrické uspořádání
κομψός
κομψά παπούτσια
elegantní
elegantní boty
αραβικός
ένα αραβικό ζευγάρι
arabský
arabský pár